Categories: Akcie, Modlitba

SV. omša na Chlapskom grúni

Na budúcu nedeľu 12. 9. 2021 bude sv. omša o 11.00 na Chlapskom grúni pri druhom kríži, pri ktorejsa aspoň raz v roku stretne celá naša farnosť – Mútne i filiálka Beňadovo. Miesto sv. omše jesymbolické: cestou okolo tohto kríža chodili kedysi pešo veriaci z Beňadova na sv. omše do farskéhokostola v Mútnom. Na túto […]

Read more
Page 1 of 3