Fotogaléria

2020 Božie telo

2019 Pilsko

2019 Oravice

2019 Zbor

2019 Licheň

2019 Jeruzalem

2018 Pilsko

2018 Taliansko

2018 Božie telo

2017 Pilsko

2017 Odpust

2017 Opekačka

2017 Relikvie

2016 Advent

2016 Sedláček

2016 Odpust

2015 Krivá

2015 Odpust

2015 Božie telo

2014 Advent

2014 Birmovka

2014 Krakow

2014 Farská púť

2014 Odpust

2014 Pilsko

2014 Lavice

2014 Duľov kríž

2014 Novokňaz

2014 Božie telo

2014 Vizitácia

2014 Ryšanka

2013 Schalom

2013 Jasličková

2013 Dušičky

2013 Kríž Lacek

2013 Rezbári

2013 Deň rodiny

2013 Odpust

2013 Prijímanie

2013 Ryšanka

2013 Cyklopúť

2012 Mikuláš

2012 Pilsko zima

2012 Roráty

2012 Advent

2012 Cintorín

2012 Hasici

2012 Pavol Mikula

2012 Futbal Rabča

2012 Shalom

2012 Spevokol

2012 Noc kostolov

2012 Medžugorie

2012 Plechovanie

2012 Podlaha

2012 Okna

2012 Piľsko

2012 Rezbári

2012 Dožinky

2012 Odpust

2012 Deviataci

2012 Božie telo

2012 Veľká Noc

2012 Kríž Sekula

2012 Ludzmierz

2011 Odpust

2011 Piľsko

2011 Misie

2011 Vianoce

2010 Piľsko