Fotogaléria

2019 Zhadzovanie snehu

2013 Jasličková

2013 Kríž Lacek

2013 Mrocek a pápež

2013 Modlitbový deň

2013 Modlitby matiek

2031 Duchovná obnova

2013 Dar kňazstva

2013 Rezbári

2013 Deň rodiny

2013 Farský guláš

2013 Odpust

2013 Prijímanie

2013 Ryšanka

2013 Cyklopúť

2012 Zhadzovanie snehu

2012 Mikuláš

2012 Piľsko zima

2012 Roráty

2012 Advent

2012 Cintorín

2012 Hasici

2012 Štefan Mordel

2012 Pavol Mikula

2012 Pavol Mikula foto

2012 Futbal Rabča

2012 Shalom

2012 Spevokol

2012 Noc kostolov

2012 Medžugorie

2012 Posviacka chramu

2012 Plechovanie

2012 Podlaha

2012 Okna

2012 Oprava kostola

2012 Piľsko

2012 Guláš lektorov

2012 eRko diskotéky

2012 Futbal Zákamenné

2012 Braňo Kožúch

2012 Rezbári

2012 Dožinky

2012 Odpust

2012 Beňadovo tábor

2012 Deviataci

2012 Požehnanie aut

2012 Božie telo

2012 Veľká Noc

2012 Beňadovo odpust

2012 Beňadovo hasiči

2012 Kríž Sekula

2012 Ludzmierz

2012 Krížová cesta

2011 Odpust

2011 Piľsko

2011 Posviacka kríža

2011 Misie

2011 Vianoce

2010 Piľsko

História Beňadovo