Fotogaléria

2022 Púť do Krakova

2020 Nedeľa rodiny

2020 Božie telo

2020 Púť po Morave

2020 Hokej v Martine

2019 Posviacka domov

2019 Jeruzalem a Cyprus

2019 Barnáš - 50tka

2019 Pilsko

2019 Oravice

2019 Zbor

2019 Licheň

2019 Jeruzalem

2019 Zhadzovanie snehu

2018 Hokej v Žiline

2018 Pilsko

2018 Posvätenie zvonov

2018 Taliansko

2018 Božie telo

2018 Červeň - 35ka

2018 Vysoka nad Uhom

2017 Pilsko

2017 Odpust

2017 Anton Solciansky

2017 Opekačka

2017 Rozlúčka Saniga

2017 Relikvie

2017 Koľada na fare

2016 Advent

2016 Sedláček

2016 Odpust

2016 Vianočné divadlo

2016 Koľada na fare

2015 Krivá

2015 Odpust

2015 Božie telo

2015 Vianočné divadlo

2015 Koľada na fare

2014 Advent

2014 Birmovka

2014 Krakow

2014 Farská púť

2014 Odpust

2014 Pilsko

2014 Lavice

2014 Duľov - Odpust

2014 Duľov kríž

2014 Novokňaz

2014 Božie telo

2014 Vizitácia

2014 Ryšanka

2014 Koľada v ZŠ

2014 Koľada na fare

2013 Schalom

2013 Jasličková

2013 Dušičky

2013 Kríž Lacek

2013 Mrocek a pápež

2013 Modlitbový deň

2013 Modlitby matiek

2031 Duchovná obnova

2013 Dar kňazstva

2013 Rezbári

2013 Deň rodiny

2013 Farský guláš

2013 Odpust

2013 Prijímanie

2013 Ryšanka

2013 Cyklopúť

2012 Zhadzovanie snehu

2012 Mikuláš

2012 Pilsko zima

2012 Roráty

2012 Advent

2012 Cintorín

2012 Hasici

2012 Štefan Mordel

2012 Pavol Mikula

2012 Pavol Mikula foto

2012 Futbal Rabča

2012 Shalom

2012 Spevokol

2012 Noc kostolov

2012 Medžugorie

2012 Posviacka chramu

2012 Plechovanie

2012 Podlaha

2012 Okna

2012 Oprava kostola

2012 Piľsko

2012 Guláš lektorov

2012 eRko diskotéky

2012 Futbal Zákamenné

2012 Braňo Kožúch

2012 Rezbári

2012 Dožinky

2012 Odpust

2012 Beňadovo tábor

2012 Deviataci

2012 Požehnanie aut

2012 Božie telo

2012 Veľká Noc

2012 Beňadovo odpust

2012 Beňadovo hasiči

2012 Kríž Sekula

2012 Ludzmierz

2012 Krížová cesta

2011 Odpust

2011 Piľsko

2011 Posviacka kríža

2011 Misie

2011 Vianoce

2010 Piľsko

História Beňadovo