Kontakt


Rímskokatolícka cirkev
farnosť Mútne
Mútne 186
029 63 Mútne


e-mail: mutne.fara@gmail.com
telefón: 043/5597214


Správca farnosti: Andrej Barnáš
0903 982 797

Kaplán: Ján Červeň
0918 222 304
jancerven@gmail.com