Kontakt


Rímskokatolícka cirkev
farnosť Mútne
Mútne 186
029 63 Mútne


e-mail: mutne.fara@gmail.com
telefón: 043/5597214


Správca farnosti: Richard Jurík
0948 570 577

Kaplán: Pavol Gajdošík