Kontakt


Rímskokatolícka cirkev
farnosť Mútne
Mútne 186
029 63 Mútne


e-mail: mutne.fara@gmail.com
telefón: 0907 761 006


Správca farnosti: Richard Jurík
0907 761 006

Kaplán: Mgr. Stanislav Lopatovský
0944 560 486


Číslo účtu: SK20 6500 0000 0000 2028 8611
BIC: POBNSKBA