Rodina, ako prvá komunita, dáva zakúsiť jej členom dotyk lásky, odpustenia, napomenutia i nápravy, pretože toto všetko budú raz deti zakusovať v reálnom živote. Vytvárame rodinné zázemie, aby sa aj odídené deti mali kam vrátiť. Ak sa to deje v ovzduší viery, žiadne rozhodnutie v budúcnosti nezostane bez modlitby, ktorá musí všetko predchádzať.

— KBS

Akcie a podujatia

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva 2020 začína už v pondelok 10.2. Valentínsky týždeň je už roky aj na Slovensku prepojený s Národným ...
Čítať Viac

Farská púť po Taliansku

19.6. – 26.6.2020 1.deň: - odchod z Mútneho do Talianska smer Bologna 2.deň: - príchod v skorých ranných hodinách do ...
Čítať Viac

Farská púť po Morave

1.deň: Odchod o 6:30 hod. od kostola jazdou s krátkymi zastávkami do pútnického miesta Svatý Hostýn, prehliadka Baziliky Nanebovzatia Panny ...
Čítať Viac

Príprava na manželstvo – Ohne stretnutia snúbencov

Od 6.3. - 8.3. 2020. sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ...
Čítať Viac

Život Cirkvi

Kaplnka dvoch sŕdc

Kaplnka na Vyšnom konci, pod vysielačom/vodovodom, stojí už minimálne 230 rokov. Ako kamennú kaplnku ju zakresľuje už mapa uhorského vojenského ...
Čítať Viac

Františkáni v Mútnom

V dňoch od 23. do 28. júla sa v našej farnosti uskutočnilo stretnutie mladých z celého Slovenska formou tábora vo ...
Čítať Viac

Výstup na Pilsko

Dňa 28.07.2019 (nedeľa) sa uskutočnil spoločný výstup Pilsko , ktorý je druhým najvyšším vrchom Oravských Beskýd. Na vrchole kopca sa ...
Čítať Viac

Skvelé správy o Tafide

Podľa lekárov Tafidy Raqeeb, jej stav sa zlepšuje! Lekári v nemocnici Gaslini v Janove, kam bolo Tafide umožnené vycestovať kvôli liečbe, povedali, ...
Čítať Viac