Dôležité informácie

Aktuality

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY III – 4. TÉMA – Verím v Ježiša Krista – 2. časť

Ponúkame vám ďalšiu časť diecéznej školy viery. Prednášku a prezentáciu spolu s ...
Čítať Viac

Liturgia domácej cirkvi – nedeľa Krstu Krista Pána

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi" na nedeľu Krstu Krista Pána (10. január), ktorú ...
Čítať Viac

Liturgia domácej cirkvi – Zjavenie Pána

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi" na sviatok Zjavenia Pána (6. január), ktorú pripravil ...
Čítať Viac

Liturgia domácej cirkvi – 2. nedeľa po Narodení Pána

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi", ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer. Môžete si ju ...
Čítať Viac

Vianočné spovedanie

Pozývame vás k predvianočnej sv. spovedi, nech môžeme očakávať narodenie Krista s ...
Čítať Viac

Liturgia domácej cirkvi – Advent 2020

Ponúkame Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci, ktorú pripravil farár a dekan ...
Čítať Viac

Viac ako hmotné dary je pre druhých vzácnosťou náš čas, ktorý im venujeme. Zostať s človekom a počúvať myšlienky jeho srdca, to je reč kresťanstva, ktoré opúšťa individualizmus a uprednostňuje spoločenstvo a blízkosť pri človeku.

— KBS