Categories: akcie-podujatia

Diecézna škola viery

Milí bratia a sestry! Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach. V tomto školskom roku chceme formáciu zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. Tretí […]

Read more
Categories: akcie-podujatia

Katechetická konferencia

Katechetická konferencia – Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. – 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, košický […]

Read more
Categories: akcie-podujatia

Rýchlokurz prežitia v manželstve 15.6.2019 na festivale Za jazerom v Šuňave

Milí priatelia, už tretí rok Aliancia za rodinu pripravuje Rýchlokurz prežitia v manželstve na festivale Za jazerom 2019. Minulý rok to bol to veľmi pekný čas. Hľadali sme jeden druhého v manželstve, hľadali sme svoju vlastnú cestu a asi sme všetci pochopili, že musíme hľadať neúnavne ďalej. A preto rýchlokurz pokračuje. Tento rok sa špeciálne zameriame na otcovstvo. Prednášať […]

Read more
Categories: akcie-podujatia

Manželský návrat /Retorno/

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje v termíne od 22. – 24. 3. 2019 v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (pri Svätyni Božieho milosrdenstva) program pre manželské páry “Manželský návrat /Retorno/”. Program je zameraný na rozvíjanie manželskej lásky s hlbším zameraním sa na Sv. Písmo a jeho odkaz manželským párom. HKR ponúka tento program všetkým, ktorí […]

Read more
Categories: akcie-podujatia

Farská púť – PETROHRAD A „HORA KRÍŽOV“

POZOR: Treba PAS, platný 6 mesiacov po návrate Prihlásiť sa je možné najneskôr do konca mája nakoľko sa mesiac vybavujú víza Program: 1.deň: 7.7.Odchod zo Slovenska, prejazd cez Poľsko a Litvu do Lotyšska. 2.deň: 8.7.Príchod na „ Horu  krížov“- symbol utrpenia a boja za slobodu Litovského národa. Prejazd do hlavného mesta Lotyšska Rigy (UNESCO). Očaria nás architektonické […]

Read more
Page 1 of 3