Categories: Akcie, Modlitba

SV. omša na Chlapskom grúni

Na budúcu nedeľu 12. 9. 2021 bude sv. omša o 11.00 na Chlapskom grúni pri druhom kríži, pri ktorejsa aspoň raz v roku stretne celá naša farnosť – Mútne i filiálka Beňadovo. Miesto sv. omše jesymbolické: cestou okolo tohto kríža chodili kedysi pešo veriaci z Beňadova na sv. omše do farskéhokostola v Mútnom. Na túto […]

Read more
Categories: Akcie

eRko tábor 2020

Spoločenstvo detí eRko pozýva deti vo veku 8-12 rokov (budúci tretiaci až budúci siedmaci) na tábor, ktorý sa uskutoční 1.-3. júla 2020 v Novoti. Cena je 35,-€ Prihlásiť sa môžete od 31.5 do 14.6. každý deň na telefónnomčísle: 0908 051 662 alebo na e-maili: s.tomasakova123@gmail.com. V prípade záujmu prosíme, aby ste si vytlačili prihlášku, ktorú […]

Read more
Categories: Akcie

Verejné slávenie bohoslužieb

Od stredy 6. mája sa začnú slúžiť verejné bohoslužby a to nasledovne až do odvolania : Mútne pondelok – piatok 6:45 (odporúčaná pre seniorov) 18:30 sobota 6:45 nedeľa 6:00 (odporúčaná pre seniorov) 7:30 9:00 10:30 12:00 Beňadovo pondelok – piatok 7:45 (odporúčaná pre seniorov) 17:00 sobota 7:45 nedeľa 7:45 (odporúčaná pre seniorov) 9:15 10:30 Majme […]

Read more
Categories: Akcie

Farské oznamy – svätá spoveď a sväté omše

FARSKÉ OZNAMY                      1.) Spovedanie v tomto roku sa vo farnosti nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí. Preto podľa diecéznych usmernení a v zmysle učenia Cirkvi (KKC 1452) vás […]

Read more
Categories: Akcie

ONLINE sväté omše a pobožnosti – AKTUALIZOVANÉ

Milí farníci, tu na tomto odkaze nájdete prehľad svätých omší a rôznych pobožností – v televízii i streamované cez internet.http://www.vyveska.sk/prehlad-svatych-omsi-online.html?fbclid=IwAR158XGh6eCHxJ6tEAjDH-qOnqVO3vmhbvNi2I3yO6sDTvbsXdbhIgjv4kg Na veľkonočné trojdnie tu máte prehľadnú tabuľku: Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože, z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a našich tiel, zhliadni na svoje deti, ktoré […]

Read more
Page 1 of 7