Októbrová pobožnosť

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti Mútne k modlitbe posvätného ruženca v mesiaci október.

Rozpis

ruzenec

Zoznam ruží

RUZA-ZOZNAM-2020