Októbrová pobožnosť

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti Mútne k modlitbe posvätného ruženca v mesiaci október.

Prosíme o účasť na modlitbe tejto pobožnosti podľa rozpisu v tabuľke pol hodiny pred sv. omšou

Aktuálnu tabuľku s rozpisom budeme pridávať každý týždeň. Pán Boh zaplať.

Rozpis

rozpis-ruzenec-1

Zoznam ruží

zoznam-ruzi-2023