Kostol a pamiatky


Mútne

Farský kostol sv. Márie Magdalény, postavený v r. 1876, konsekrovaný 20. 7. 1997

Kaplnka Najsvätejšej Trojice, postavená v r. 1809

Kaplnka Panny Márie Lurdskej

 

Beňadovo

Filiálny kostol sv. Jozefa robotníka, postavený v r. 1962, konsekrovaný 16. 11. 1996

Kaplnka Panny Márie Lurdskej


 

Celodenná adorácia: 5.4. / 6.8. / 10.12