Vysluhovanie sviatosti

Sviatosť krstu sa vysluhuje po individuálnej dohode s duchovnými otcami farnosti. Po narodení dieťaťa treba prísť do sakrisie po niektorej zo sv. omší (najlepšie aj s rodným listom dieťaťa) a dohodnúť si náuku a termín krstu. 

Sviatosť manželstva sa vysluhuje po individuálnej dohode s pánom farárom Andrejom Barnášom. Treba prísť do sakrisie po niektorej zo sv. omší v nedeľu a dohodnúť sa na ďalšom stretnutí a náukách.

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje po individuálnej dohode s duchovnými otcami farnosti po niektorej zo sv. omší, alebo na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené v KONTAKTOCH