Vysluhovanie sviatosti

Sviatosť KRSTU

Krst treba nahlásiť po narodení dieťaťa min. 1 týždeň pred krstom v kancelárii farského úradu (v Beňadove aj v sakristii kostola). Stačí, ak príde jeden z rodičov. Termín krstnej náuky sa určí po dohode s kňazom. Vysluhovanie Sviatosti krstu sa v našej farnosti riadi týmto poriadkom:
 
POČAS SV. OMŠE vysluhujeme sviatosť krstu výlučne v nasledujúcich termínoch:
 
JANUÁR 2024
Nedeľa (Krst Pána) 7.1.2024 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
Sobota 27.1.2024 – počas sv. omše o 6.45 (v Mútnom aj v Beňadove)
 
FEBRUÁR 2024
Sobota 10.2.2024 – počas sv. omše o 6.45 (v Mútnom aj v Beňadove)
Nedeľa 25.2.2024 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
 
MAREC 2024
Nedeľa 10.3.2024 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
Sobota 30.3.2024 – počas veľkonočnej vigílie (v Mútnom aj v Beňadove)
 
APRÍL 2024
Sobota 13.4.2024 – počas sv. omše o 6.45 (v Mútnom aj v Beňadove)
Nedeľa 28.4.2024 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 7.30
 
MÁJ 2024
Sobota 11.5.2024 – počas sv. omše o 6.45 (v Mútnom aj v Beňadove)
Nedeľa 26.5.2024 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
 
JÚN 2024
Sobota 8.6.2024 – počas sv. omše o 6.45 (v Mútnom aj v Beňadove)
Nedeľa 30.6.2024 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
 
V deň, kedy sa Sviatosť krstu vysluhuje počas sv. omše, nebude sa už vysluhovať po sv. omši.
 
Mimo týchto termínov pokrstíme Vaše dieťa v ktorúkoľvek sobotu alebo nedeľu, ale bude to PO SV. OMŠI:
v sobotu po sv. omši o 6.45 (v Mútnom aj v Beňadove),
v nedeľu v Mútnom po sv. omši o 11.00, v Beňadove po sv. omši o 9.30).

Sviatosť MANŽELSTVA

Sviatosť manželstva sa vysluhuje po individuálnej dohode s pánom farárom. Treba prísť do sakrisie po niektorej zo sv. omší v nedeľu a dohodnúť sa na ďalšom stretnutí a náukách.

Sviatosť POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje po individuálnej dohode s duchovnými otcami farnosti po niektorej zo sv. omší, alebo na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené v kontaktoch.