Vysluhovanie sviatosti

Sviatosť KRSTU

Krst treba nahlásiť po narodení dieťaťa min. 1 týždeň pred krstom v kancelárii farského úradu (v Beňadove aj v sakristii kostola). Stačí, ak príde jeden z rodičov. Termín krstnej náuky sa určí po dohode s kňazom. Vysluhovanie Sviatosti krstu sa v našej farnosti riadi týmto poriadkom:
 
POČAS SV. OMŠE vysluhujeme sviatosť krstu výlučne v nasledujúcich termínoch:
 
JANUÁR 2023
Nedeľa 8.1.2023 (Krst Pána) – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
Sobota 28.1.2023 – počas sv. omše v Mútnom o 6.45, v Beňadove o 7.00
 
FEBRUÁR 2023
Nedeľa 12.2.2023 –  počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
Sobota 25.2.2023 – počas sv. omše v Mútnom o 6.45, v Beňadove o 7.00
 
MAREC 2023
Sobota 11.3.2023 – počas sv. omše v Mútnom o 6.45, v Beňadove o 7.00
Nedeľa 26.3.2023 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
 
APRÍL 2023
Biela sobota 8.4.2023 – počas vigílie v Mútnom aj v Beňadove 
Nedeľa 23.4.2023 – počas sv. omše v Mútnom o 11.00, v Beňadove o 9.30
 
V deň, kedy sa Sviatosť krstu vysluhuje počas sv. omše, nebude sa už vysluhovať po sv. omši.
 
Mimo týchto termínov pokrstíme Vaše dieťa v ktorúkoľvek sobotu alebo nedeľu, ale bude to PO SV. OMŠI:
v sobotu v Mútnom po sv. omši o 6.45, v Beňadove po sv. omši o 7.00,
v nedeľu  v Mútnom po sv. omši o 11.00, v Beňadove po sv. omši o 9.30).

Sviatosť MANŽELSTVA

Sviatosť manželstva sa vysluhuje po individuálnej dohode s pánom farárom. Treba prísť do sakrisie po niektorej zo sv. omší v nedeľu a dohodnúť sa na ďalšom stretnutí a náukách.

Sviatosť POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje po individuálnej dohode s duchovnými otcami farnosti po niektorej zo sv. omší, alebo na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené v kontaktoch.