eRko

eRko – pracovný list pre deti – Zoslanie Ducha Svätého

Ponúkame pre deti pracovný list na sviatok Zoslanie Ducha Svätého. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

eRko – pracovný list pre deti – Nanebovstúpenie Pána

Ponúkame pre deti pracovný list na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

eRko – 3. pracovný list pre deti

Ponúkame pre deti pracovný list na nedeľu Dobrého pastiera. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

eRko – 2. pracovný list pre deti

Ponúkame pre deti pracovný list s témou Anjeli strážni. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

eRko – 1. pracovný list pre deti

Ponúkame pre deti pracovný list s témou Stvorení pre nebo. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

eRko tábor 2018

eRkotábor „Z rozprávky do rozprávky“ Po 5 ročnej odmlke sa skupina mladých animátorov z kresťanského spoločenstva - eRko opäť rozhodla…

Čo je eRko?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná…