Categories: erko

Čo je eRko?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách, organizovanie tematických výletov a táborov. Cieľom je vychovávať deti a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. eRko poskytuje formáciu animátorov prostredníctvom kurzov, […]

Read more