Categories: erko

eRko tábor 2018

eRkotábor „Z rozprávky do rozprávky“ Po 5 ročnej odmlke sa skupina mladých animátorov z kresťanského spoločenstva – eRko opäť rozhodla vytvoriť týždeň plný zážitkov pre deti z našej obce. Každý deň sa niesol v znamení niektorej rozprávky a na konci týždňa nasledovalo prebudenie kráľa a vyhodnotenie celotýždňových aktivít. Tábor je miestom radosti a priateľstva. Pre animátora je naplňujúce a povzbudzujúce vytvoriť […]

Read more
Categories: erko

Čo je eRko?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách, organizovanie tematických výletov a táborov. Cieľom je vychovávať deti a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. eRko poskytuje formáciu animátorov prostredníctvom kurzov, […]

Read more