Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Za víťazstvo pravdy a objektivity – Ján Vojtaššák

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. […]

Read more
Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Podpora aktivít v diecéze pomocou 2% z dane alebo SMS

Blíži sa nám obdobie daňových priznaní a máme možnosť určiť, kde sa použijú 2% z našich daní. Do ponuky vám dávame niekoľko možností, kam 2% môžete v našej diecéze venovať. Tiež máte možnosť podporiť Spišskú katolícku charitu pomocou SMS alebo poštovou poukážkou. 2% pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2% pre Nadáciu kňazského seminára biskupa […]

Read more
Page 1 of 2