Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Za víťazstvo pravdy a objektivity – Ján Vojtaššák

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. […]

Read more
Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Podpora aktivít v diecéze pomocou 2% z dane alebo SMS

Blíži sa nám obdobie daňových priznaní a máme možnosť určiť, kde sa použijú 2% z našich daní. Do ponuky vám dávame niekoľko možností, kam 2% môžete v našej diecéze venovať. Tiež máte možnosť podporiť Spišskú katolícku charitu pomocou SMS alebo poštovou poukážkou. 2% pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2% pre Nadáciu kňazského seminára biskupa […]

Read more
Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13.február 2021

Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70.výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13.februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu […]

Read more
Page 1 of 2