Categories: Akcie

Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média a duchovné sv. prijímanie

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, […]

Read more
Categories: Akcie

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

Aký je rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou ľútosťou?Dokonalá – keď ľutujem svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som ho opäť svojím hriechom urazil a sklamal. Nedokonalá – ak ľutujem kvôli strachu pred trestom pekla, kvôli zlému pocitu, … PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.Tu […]

Read more
Categories: Akcie

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo […]

Read more
Categories: Akcie

Modlitba na poludnie 25. marca 2020

Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: “Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti,” povedal […]

Read more
Categories: Akcie

Pôstna aktivita pre deti Doplnené !!!

Kedže sa aj ďalšie týždne nebudeme môcť stretnúť, posielam vám tréningový plán už na celý pôst. Stiahnuť si ho môžete tu: tréningový plán Cieľom aktivity je posilniť a urobiť životaschopný najdôležitejší sval v našom tele – srdce. Počas jednotlivých pôstnych týždňov dostávajú deti kartičky, na ktorých je „tréningový plán“. Každý týždeň je zameraný na „posilnenie a precvičenie“ končatín […]

Read more
Categories: Akcie

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva 2020 začína už v pondelok 10.2. Valentínsky týždeň je už roky aj na Slovensku prepojený s Národným týždňom manželstva (NTM). A predsa ten tohtoročný má prívlastok výnimočný – pretože je jubilejný. NTM na Slovensku práve vstupuje do svojho 10-teho ročníka. Opäť prináša veľa podnetov a inšpirácií pre manželov a zaľúbené dvojice, ako […]

Read more
Categories: Akcie

Farská púť po Taliansku

19.6. – 26.6.2020 1.deň: – odchod z Mútneho do Talianska smer Bologna 2.deň: – príchod v skorých ranných hodinách do Bologne (sv. Imelda) a sanktuárium (s ikonou Panny Márie, ktorú údajne namaľoval Lukáš Evanjelista)         – odchod do Assisi a prehliadka Assisi, ubytovanie, večera a nocľah 3. deň: – raňajky a odchod do Cascia (sv. Rita). Cestou sa zastavíme v Collevalenza […]

Read more
Page 2 of 7