Categories: Akcie

Verejné slávenie bohoslužieb

Od stredy 6. mája sa začnú slúžiť verejné bohoslužby a to nasledovne až do odvolania : Mútne pondelok – piatok 6:45 (odporúčaná pre seniorov) 18:30 sobota 6:45 nedeľa 6:00 (odporúčaná pre seniorov) 7:30 9:00 10:30 12:00 Beňadovo pondelok – piatok 7:45 (odporúčaná pre seniorov) 17:00 sobota 7:45 nedeľa 7:45 (odporúčaná pre seniorov) 9:15 10:30 Majme […]

Read more
Categories: Akcie

Farské oznamy – svätá spoveď a sväté omše

FARSKÉ OZNAMY                      1.) Spovedanie v tomto roku sa vo farnosti nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí. Preto podľa diecéznych usmernení a v zmysle učenia Cirkvi (KKC 1452) vás […]

Read more
Categories: Akcie

ONLINE sväté omše a pobožnosti – AKTUALIZOVANÉ

Milí farníci, tu na tomto odkaze nájdete prehľad svätých omší a rôznych pobožností – v televízii i streamované cez internet.http://www.vyveska.sk/prehlad-svatych-omsi-online.html?fbclid=IwAR158XGh6eCHxJ6tEAjDH-qOnqVO3vmhbvNi2I3yO6sDTvbsXdbhIgjv4kg Na veľkonočné trojdnie tu máte prehľadnú tabuľku: Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože, z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a našich tiel, zhliadni na svoje deti, ktoré […]

Read more
Categories: Akcie

Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média a duchovné sv. prijímanie

Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média Pri sledovaní sv. omše v televízii je veľmi dobré, ak si urobíme aj duchovné sväté prijímanie; vzbudíme si osobne vrúcnu túžbu prijať Pána Ježiša, prijať ho do hĺbky vlastného srdca. Upozorňujeme, že cez nedele a sviatky a cez veľkonočné trojdnie treba pozerať alebo počúvať aspoň 1 […]

Read more
Categories: Akcie

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

Aký je rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou ľútosťou?Dokonalá – keď ľutujem svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som ho opäť svojím hriechom urazil a sklamal. Nedokonalá – ak ľutujem kvôli strachu pred trestom pekla, kvôli zlému pocitu, … PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.Tu […]

Read more
Categories: Akcie

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo […]

Read more
Page 2 of 7