Categories: Akcie, Život v cirkvi

Týždeň Cirkvi pre mladých – 20. – 26. november 2023

Aj tento rok Rada pre mládež a univerzity pripravuje Týždeň Cirkvi pre mládež a to v dátume 20. – 26. november 2023, ktorý vyvrcholí dekanátnym stretnutím mládeže v Trstenej v sobotu 25. 11. 2023.

Program – harmonogram:

V predsieni kostola, pri vstupe Aktivita 1

09:59 Pieseň 1

10:00 Privítanie + moderátorsky vstup, videopozdrav o. biskup František

10:15 Pieseň 2 + modlitba posvätného ruženca,  pieseň 3 (záver sv. ruženca) 

10:45 Svedectvá zo Svetových dní mládeže – skúsenosť veľkej radosti mladých na SDM spojená s náročným putovaním a ťažkosťami,  sila spoločnej modlitby

11:15 Aktivita 2, ktorú povedie kazateľ

Účastníci dostanú papier a pero, na jednu stranu papiera napíšu čo očakávajú od Cirkvi a na druhú stranu papiera napíšu čo vedia Cirkvi ponúknuť. Tieto papiere prinesú k oltáru. Viac info nižšie.

11:30 Svätá omša s mládežníckym hudobným doprovodom a príhovorom na tému Radostní v nádeji. (porov. Rim 12,12) + odovzdanie odznaku

12:30 Agapé a rozoslanie domov (Požehnanie pred cestou a výzva prinášať Krista s O2Hou všade, kde vojdeme, aj do nášho domu)