Categories: Modlitba, Život v cirkvi

PÔST PRE UKRAJINU (Pápežská nadácia – Pomoc trpiacej Cirkvi)

Vážený duchovný otče,

ešte koncom minulého roka, presnejšie 6. decembra 2023 sa moji kolegovia z nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi už po niekoľkýkrát stretli na Ukrajine s arcibiskupom Svjatoslavom Ševčukom, hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej Cirkvi. ACN pomáha v krajine už takmer 70 rokov (kedysi ešte pod názvom Kirche in Not). Naše vzťahy s miestnou Cirkvou už teda majú svoju históriu a sú založené na hlbokej dôvere.

Svedectvo otca arcibiskupa posilnilo naše presvedčenie, že ľudia, ktorí ostali na
Ukrajine stále potrebujú našu pomoc napriek tomu, že už o nich počujeme stále menej. Cirkev však dobre pozná ich situáciu, pretože sa im nevzdialila ani na okamih.

Naopak: aj sestry v klauzúre otvorili dvere svojich kláštorov a dodnes žijú s ľuďmi, ktorí sa už nemajú kam vrátiť. Kňazi a biskupi slúžia aj v týchto dňoch na frontových líniách. Rehoľníci rozvážajú potraviny a lieky chudobným ľuďom.

Podľa slov arcibiskupa sú však vyčerpaní. S pribúdajúcim časom sa núdza prehlbuje a potreba pomoci rozširuje. „Obyvateľstvo je vojnou veľmi traumatizované a kľúčovou otázkou je, ako sa s touto traumou vyrovnáme. S touto otázkou je spojená budúcnosť krajiny. Približne 80 % obyvateľstva je zasiahnutých touto vojnou, niektorí sú zranení fyzicky, ale predovšetkým sú zranení na duši,” vysvetlil vladyka Ševčuk.

Pýtame sa teda: ako im môžeme pomôcť my?
Doteraz sme pomáhali najmä opravovať škody po útokoch, financovali sme vybavenie kuchýň a cirkevných budov, nakupovali sme spoľahlivé vozidlá, aby sa ku všetkým dostala humanitárna i pastoračná starostlivosť. Zateplili sme budovy a nakúpili vykurovacie systémy vrátane generátorov (túto zimu je odhadom až 75 % obyvateľstva na Ukrajine závislých od generátorov). To všetko umožnili štedrí darcovia ACN, ktorí sa o nadácii dozvedeli aj vďaka Vašej osvete.

V tomto pôste sa chceme zamerať aj na pomoc zraneným dušiam. Podporíme Cirkev na Ukrajine, aby vládala liečiť aj tie rany, ktoré nevidno. Pozývame do tejto misie aj veriacich zo Slovenska. Pozývame ich do pôstu spojeného s almužnou v kampani Pôst pre Ukrajinu, ktorú konkrétnejšie približujú priložené letáčiky a budeme veľmi vďační, ak ich sprístupníte aj Vašim farníkom.

„Vojna, ktorú teraz zažívame na Ukrajine, už nie je len o priamych útokoch – je to boj s vyčerpanosťou. Ako sa môžeme udržať, aby sme sa nezrútili od vyčerpania? Jedine autentická láska sa nikdy neunaví z boja, autentické hodnoty sú to, čo nám pomôže prekonať zúfalstvo,” povedal nám arcibiskup Ševčuk. Tieto hodnoty podľa neho pomoc od darcov ACN sprostredkúva dvojako: jednak priamou podporou projektov, ktoré sú určené na pastoráciu a liečenie tráum, ale i pokračujúcou pomocou v materiálnej núdzi. Pretože naša pomoc hovorí
ľuďom na Ukrajine, že neostávajú sami. Aj takto čerpajú vnútornú silu.

Veríme, že pôst, modlitba a almužna sú efektívnymi nástrojmi milosti, ktoré sa nám v období 40-tich dní pred Veľkou nocou špeciálne ponúkajú na budovanie lásky k Bohu a blížnym. Chceli by sme ich preto nasmerovať tam, kde Cirkev potrebuje špeciálnu posilu.

Duchovný otče, ďakujem Vám za Vaše priateľstvo voči našim bratom a sestrám v núdzi.

S úctou Miroslav Dzurech ml.
riaditeľ ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi