Categories: Modlitba

Liturgia domácej cirkvi – 1. pôstna nedeľa + posolstvo biskupov

Ponúkame “Liturgiu domácej cirkvi” na 1. pôstnu nedeľu v roku B (21.2.). Môžete si ju aj stiahnuť vo formáte PDF. Nižšie nájdete aj posolstvo otcov biskupov pred začatím pôstneho obdobia. Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia Drahí bratia a sestry,obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s […]

Read more
Categories: Modlitba

Brožúrka “Vystúpme na Pánov vrch” a “Pôstny kalendár”

Dnešnou popolcovou stredou nám začalo pôstne obdobie. Ponúkame vám brožúrku Vystúpme na Pánov vrch. Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku. Okrem toho si môžete pozrieť Pôstny kalendár, ktorý nám môže poslúžiť ako inšpirácia k obete počas pôstu.

Read more
Page 2 of 3