Categories: Modlitba, Modlitby matiek

Januárové trojdnie modlitieb matiek + online z Brna

Milé mamičky,
srdečne Vás pozdravujeme v novom roku a ďakujeme za každú z Vás a za to, že sme darom jedna pre druhú.

V týchto dňoch prebiehajú duchovné cvičenia koordinátoriek MM z celého Slovenska. Chceme v tichu a modlitbe načúvať, čo nám chce Pán Ježiš povedať, aby sme mali silu s láskou aj radosťou povedať naše áno Božej vôli. Čas zastavenia v tichu pred Pánom nám dáva silu do služby v MM.

Viaceré z Vás majú v srdci túžbu ísť do ticha s Pánom, ale nie všetkým je to umožnené. No každá mama sa môže zúčastniť na trojdní MM, ktoré bude o týždeň.

Každé trojdnie MM môže byť duchovnou obnovou, na ktorej sa môžeme zúčastniť, aj keď sa nám nedá odísť z domu. Trojdnie MM je Boží dar, keď je nebo otvorené, lebo sa v modlitbe spájajú mamy z celého sveta a modlia sa na rovnaké úmysly. Predstavte si, že by Vás niekto pozval na stretnutie, že Vám dá energiu na celý rok zadarmo. To by sme ani nerozmýšľali, či sa nám dá, alebo nedá. Zariadili by sme si všetko tak, aby sme si ju mohli ísť zobrať. A pozvanie na trojdnie je oveľa lepšia ponuka od nášho Pána.

Milé mamičky, využime tento milostivý čas, kým ešte môžeme. Je čas stretnúť sa fyzicky vo svojich chrámoch, alebo v našich skupinkách prežiť vzácne chvíle plné milostí. Alebo so svojou rodinou, prípadne len v tichu osamote sa duchovne pripojiť k tým, ktorí prijali pozvanie k modlitbe.
Sme presvedčené, že nebo bude otvorené nad každým miestom, kde sa bude niekto pripájať k modlitbám. Trojdnie MM je čas kairos, keď nás chce Pán obdarovať olejom, ktorý veľmi potrebujeme vo všedných dňoch nášho života: aby nám svietil, aby nás zohrial a posilnil. Potrebujeme sa odpojiť od techniky a započúvať sa do Božieho slova, aby sme nasýtili svojho ducha a mali dôvod na radosť.

Na začiatku tohto roka sme v modlitbe rozlíšili, že celý tento rok v MM by mal byť o ÚCTE. Úcta je silno spojená s láskou, pokorou, poslušnosťou, radosťou a nadšením. Sme pozvané, aby sme sa aj na tomto trojdní zamysleli, ako je to s úctou v našom živote.

Mamičky, pre Vás, ktoré nestíhate, sme pripravili čítania, aby ste ich mali „na dosah“. Ak chcete trojdnie prežiť ako duchovnú obnovu, tak si už v piatok pripravte niekde doma stolík, ako mávame na MM, a otvorte si Sväté písmo na daný deň. Hneď ráno si vzbuďte úmysel daného dňa a v duchu sa môžete pripojiť k matkám celého sveta. V každej voľnej chvíli opakovane čítajme slovo na daný deň a prosme Ducha Svätého, aby sme to slovo správne pochopili, prijali a mali silu ho aj uskutočniť vo svojom živote.

Piatok 27. januára 2023

Odprosujeme Pána za naše hriechy

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša, 25. kapitola, verše 3 – 7:

„Od trinásteho roku Joziáša, syna Amonovho, kráľa júdskeho, až podnes je to dvadsaťtri rokov, čo Pán hovorí ku mne. I hovoril som k vám bez prestania, no nepočúvali ste. Pán k vám jednostaj posielal rozličných svojich sluhov, prorokov, ale nepočúvali ste a ucho ste pozorne nenaklonili. Hovoril: „Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete bývať v krajine, ktorú dal Pán vám a vašim otcom od vekov naveky. A nechoďte za cudzími bohmi, neslúžte im a neklaňajte sa im; nedráždite ma dielom svojich rúk, potom vás nebudem trestať. Ale nepočúvali ste na mňa – hovorí Pán –, chceli ste ma hnevať dielom svojich rúk na vaše nešťastie.“

Pýtajme sa Pána, koľko rokov už ku mne hovorí a ja nepočúvam.
Prosme o svetlo, aby sme videli, kde, kedy a ako prejavujeme neúctu voči našim najbližším. 
Odprosujme aj za nedostatok úcty a bázne voči Pánovi a tým, ktorých nám posiela. 

Sobota 28. januára 2023

Prosíme o obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom

Čítanie z Knihy Exodus, 2. kapitola, verše 1 – 6:

„Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, tri mesiace ho ukrývala. Dlhšie ho však skrývať nemohla, preto vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do tŕstia na brehu Nílu. Ale jeho sestra si stala obďaleč, aby zvedela, čo s ním bude. Tu prišla k Nílu faraónova dcéra vykúpať sa. Kým jej sprievodkyne chodili sem-tam po brehu Nílu, ona zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uvidela dieťa; bol to plačúci chlapec. Prišlo jej ho ľúto a povedala: „To je z hebrejských detí!“

Môžeme priniesť Pánovi tých, ktorí nepreukázali úctu, ktorá patrila nám a našim deťom. A kvôli ktorým sme museli robiť zlé a ťažké rozhodnutia. 
Ďakujme za silu modlitby, ktorá chráni naše deti, tak ako asfalt a smola ochránila košík pred potopením.

Nedeľa 29. januára 2023

Chválime Pána a ďakujeme mu za všetko, čo sme dostali v našom živote

Čítanie z Druhého listu Solúnčanom, 1. kapitola, verše 1 – 4:

„Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.“

Ďakujme za Pavla, Silvána a Timoteja, ale aj za všetkých svätých z našich rodín, ktorí za nás neustále orodujú v nebi a posielajú nám milosť a pokoj.
Ďakujme aj za seba navzájom a za všetkých, ktorých nám Pán poslal v živote do cesty.

Tešíme sa s Vami, milé mamičky, na januárové dni trojdnia. Nech sme obdarované.

Trojdnie z Brna online

V piatok a v sobotu sa začína o 17.00 hod. sv. omšou, po nej bude trojdnie formou  moderovanej adorácie.  

V nedeľu sa začína o 18.00 hod. priamo trojdním.

V piatok bude celebrovať svätú omšu o. Kryštof Javůrek (kapucín) a v sobotu duchovný otec MM v Českej republike o. Mariusz Sierpniak.

pátek 27.1.

https://youtube.com/live/Uqm8N-suptM

sobota 28.1

https://youtube.com/live/uLXECL3A6o8

neděle 29.1.

https://youtube.com/live/-dhd2ZmPfnw