Categories: Akcie, Modlitba

SV. omša na Chlapskom grúni

Na budúcu nedeľu 12. 9. 2021 bude sv. omša o 11.00 na Chlapskom grúni pri druhom kríži, pri ktorej
sa aspoň raz v roku stretne celá naša farnosť – Mútne i filiálka Beňadovo. Miesto sv. omše je
symbolické: cestou okolo tohto kríža chodili kedysi pešo veriaci z Beňadova na sv. omše do farského
kostola v Mútnom. Na túto sv. omšu môžete ísť individuálne, ale pôjdeme aj v spoločnej procesii
(podobne v procesii pôjdu aj veriaci z Beňadova). Procesia na miesto slávenia sv. omše pôjde o 9.30
od kostola v Mútnom. Veľmi srdečne pozývame vytvoriť jedno veľké farské spoločenstvo na tejto sv.
omši. Po sv. omši vás pozývame na občerstvenie v podobe gulášu, ktorý navaria veriaci z Mútneho
i z Beňadova. V prípade zlého počasia bude sv. omša o 11.00 v kostole. (Sv. omša o 9.00 na budúcu
nedeľu nebude)