Categories: Modlitba, Život v cirkvi

Odpustky pre duše v očistci

ODPUSTKY sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu alebo trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba alebo aplikovať na zosnulých.