Categories: Modlitba, Modlitby matiek

Marcové trojdnie modlitieb matiek

Milé mamičky,

srdečne Vás pozdravujeme. Tohtoročné marcové trojdnie pripadá na Veľkú noc. Každé modlitbové trojdnie je pripomenutím si Veľkonočného trojdnia. Nebudeme ho teda pripravovať osobitne, ale duchovne spojené ho budeme sláviť s celou Cirkvou. Vnímame toto zjednotenie ako veľký dar.

Na začiatku trojdní na Slovensku sme dostali veľké prisľúbenie oslobodenia pre tých, ktorí ubližujú nám a našim deťom. Vnímali sme, že spoločná modlitba mnohých mám má moc zastaviť zlo, ktoré ich drží vo „väzení“.  A tiež, že náš nebeský Otec zošle na každé trojdnie šíky svojich anjelov, aby nás chránili. A ešte sme boli pozvané, aby sme trojdnie prežívali s Božou Matkou Máriou.

Ako môžeme prežiť nasledujúce Veľkonočné trojdnie?

Každý deň poprosíme Ducha Svätého, aby nás viedol a chránil a duchovne sa zjednotíme s ostatnými mamami z MM.

Piatok – odprosujeme za svoje hriechy

Mária v piatok počula tých, ktorí odsúdili jej Syna. Pýtajme sa: Komu sa podobám ja v tom dave? Som neochotná ako Šimon? Nariekam ako jeruzalemské ženy? Alebo sa len prizerám na ukrižovanie Nevinného? Čím najviac zraňujem Ježiša, aj nevedome? … A prosme o odpustenie.

Mária počula aj Ježiša, keď povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Týmito slovami Ježiš prosí Otca o odpustenie aj mojich hriechov.

Sobota – prosíme za obrátenie tých, ktorí ubližujú nám a našim deťom

Sobota je plná vzácneho ticha, do ktorého zaznievajú stony Matkinho srdca. Matka plače, ale nezúfa. Poďme s ňou k Božiemu hrobu a prosme Ducha Svätého, aby nám ukázal človeka alebo ľudí, ktorí nám tak veľmi ublížili, že je pre nás ťažké si na nich pomyslieť. Mária nám rozumie. Spolu s ňou môžeme odovzdať Otcovi utrpenie, bolesti, aj rany, ktoré sme dostali, a prosiť: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo urobili nám a našim deťom…

Nedeľa – chválime Boha a ďakujeme mu za všetko, čo spravil v našich životoch

Mária jediná čaká na zmŕtvychvstanie svojho Syna. Zavčas rána za svitania s prvými rannými lúčmi prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš ku svojej Matke. Radujme sa s Máriou a s celým nebom. Chváľme Boha a ďakujme mu za všetko krásne a dobré, čo pre nás robí.

Milé mamičky, tešíme sa na duchovné spojenie počas Veľkej noci. Nech sa Pán oslávi v živote každej z nás.

Buďte požehnané Vy aj Vaše rodiny.

S láskou     mama Jana Pajanová