Categories: Modlitba, Modlitby matiek

Júnové trojdnie modlitieb matiek

Milé mamičky,

srdečne Vás pozdravujeme a vyprosujeme Vám veľa sily a radosti do Vašich každodenných povinností. 

V týchto dňoch začíname pripravovať júnové trojdnie MM, ktoré môžeme prežiť ako duchovnú obnovu. Vo farnosti alebo v rodine, alebo osamote v tichu svojho srdca, len s Pánom.

Trojdnie MM je veľkým Božím darom. Je odzrkadlením Božej túžby po stretnutí s nami. Ježiš prichádza v ústrety každej z nás osobne. Hľadá nás prvý a prosí, aby sme mu povedali, čo nás trápi. Ale aj aby sme my vypočuli jeho.  

Ak sa rozhodnete pripojiť k júnovému trojdniu, už v piatok si pripravte stolík, ako mávame na MM. Každý deň si otvorte Sväté písmo na daný deň a na papierik si napíšte úmysel daného dňa. Hneď ráno sa v duchu môžete pripojiť k matkám celého sveta a prosiť Ducha Svätého o vedenie. Vo voľných chvíľach opakovane čítajme slovo a úmysel dňa. Prosme Ducha Svätého, aby sme to slovo správne pochopili, prijali a mali silu ho aj uskutočniť. 

Slovo na júnové trojdnie pripravili mamy z Francúzska. Nebojte sa toho, že je trochu dlhšie, ako sme boli zvyknuté. Veď na trojdní sa nemusíme ponáhľať.

Milé mamičky, tešíme sa na duchovné stretnutie s Vami. Ďakujeme Panne Márii a všetkým svätým mamám, že sa budú modliť s nami a za nás.

Buďte požehnané. S láskou mama Jana Pajanová

Čítania na júnové trojdnie s krátkymi zamysleniami

Piatok 23. jún 2023

Odprosujeme Pána za naše hriechy

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej, 9. kapitola, verše 11 – 19

Keď vystupovali na výšinu mesta, stretli dievčatá, ktoré zostupovali po vodu, a opýtali sa ich: „Je tu videc?“ Ony im odpovedali: „Áno, je tu pred tebou, ale sa ponáhľaj, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes bude na výšine obeta pre ľud. Keď prídete do mesta, práve ho nájdete, skôr ako vystúpi na výšinu jesť. Lebo ľud nezačne jesť, kým on nepríde; on požehná obetu, a potom začnú jesť pozvaní. Len choďte, lebo teraz ho nájdete!“ Išli teda do mesta. A keď vošli do mesta, práve oproti nim vychádzal Samuel, zberal sa na výšinu.

   Deň pred Šaulovým príchodom dal však Pán Samuelovi toto videnie: „Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovej krajiny; jeho pomažeš za knieža nad mojím ľudom, Izraelom; on vyslobodí môj ľud z ruky Filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud, veď ku mne preniklo ich volanie.“ Keď Samuel uvidel Šaula, Pán mu oznámil: „Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril, on bude panovať nad mojím ľudom!“

   Šaul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa ho: „Povedz mi, prosím, kde je dom vidca?“ Samuel odpovedal Šaulovi: „Ja som videc; poď predo mnou hore na výšinu, dnes budete jesť so mnou. Ráno ťa odprevadím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci…“

Môžeme sa pýtať: ako ja prejavujem úctu voči mojim predstaveným, voči mojim blízkym? Vedia moje deti z môjho príkladu (ako tie dievčatá), ako má vyzerať úcta voči môjmu manželovi, rodičom, šéfovi, kňazovi? Pýtajme sa: ako reagujem na Božie vnuknutia, ak sa nezhodujú s mojimi predstavami? Poslúcham tak ako Samuel? Prosme Pána, aby nám on ukázal náš hriech, aby sme sa videli jeho očami.

Sobota 24. júna 2023

Prosíme o obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom

Čítanie z knihy Jób, 7. kapitola, verše 1 – 21

Biedy ľudského života

Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádenníka? Ako otrok, čo prahne po chládku, jak nádenník, čo čaká na zárobok, tak aj ja mám šialivé mesiace a noci strastí odpočítavam. Keď líham, vzdychám: Kedyže už vstanem? Keď vstávam, zasa: Kedy zotmie sa? A do súmraku iba zmietam sa. Telo mi šatia červíky a chrasty a koža puká, rozpadáva sa. Nad tkáčsky člnok mi dni ušli chytrejšie a tratia sa, nití nemajúc. Však rozpomeň sa: Jak dych je môj život, viac moje oko blaho neuzrie. Už nezočí ma toho zrak, čo vídal ma, obzrieš sa po mne, už ma nebude. Jak mizne oblak, celkom porozchádza sa, tak nepríde späť, kto šiel do záhrobia, už do svojho domu nikdy nevráti sa a jeho bydlo viac ho neuzrie.

Bez radosti a bez útechy

Nuž preto nechcem ústa držať na uzde a prehovorím v ducha súžení, ponariekam si v duše trpkosti. Vari som ja more alebo morská obluda, že si nado mnou stráže postavil? Keď myslím: Však ma moje lôžko obodrí, posteľ sa podelí so mnou o môj plač, aj vtedy mi strach naháňaš snami a vo videniach desom stíhaš ma. Preto si moja duša volí obesenie, radšej smrť než tie útrapy. Pohŕdam životom, však nebudem večne žiť, nuž tak ma nechaj, dych sú moje dni.

Boh človeka navštevuje

Čože je človek, že si ho tak všímaš, že mávaš toľkú starosť o neho, že ráno ho vyhľadávaš za ránom a skúšaš si ho každú chvíľočku? Kedy už odvrátiš svoj pohľad odo mňa a dáš mi času slinu prehltnúť?

Jób hovorí a narieka vo svojom súžení a trápení. V tých slovách akoby nebol žiadny nepriateľ. Nik, na koho by sa sťažoval, a predsa je mu tak zle, že radšej by nežil.

Niekedy nevieme príčinu našich problémov a trápení, a tak ich vo svojich srdciach pripíšeme Pánu Bohu. Ale nahlas to nevyslovíme. Dovoľme Pánu Bohu prehovoriť v našom srdci a buďme ochotné počúvať. Možno tí, o ktorých si myslíme, že nám ublížili, sú v skutočnosti nevinní.

Prosme o pravdu, ktorá nás oslobodí. Aby sme na konci modlitby s úctou vyznali: „Ježišu, hoci ty si mi nikdy neublížil, ja som ťa obviňovala z ťažkých bolestí môjho života – že si mi dal postihnuté dieťa, že mám rakovinu, že moje dieťa zomrelo, že môj manžel odišiel, že si ma neuchránil pred interrupciou, že nemáme peniaze… Odpusť mi, že som ťa zaradila medzi tých, ktorí ublížili mne a mojim deťom. Skláňam sa dnes pred tvojou láskou a ďakujem ti, že si dal za mňa svoj život. Ďakujem za úctu, ktorú mi preukazuješ, keď na mňa čakáš, kým sa ja na teba hnevám.“

Nedeľa 25. júna 2023

Čítanie z Listu Efezanom, 3. kapitola, verše 1 – 13

Chválime Pána a ďakujeme mu za všetko, čo sme v živote dostali

Preto ja Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov… Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.

Chváľme Pána a ďakujme mu za sv. Pavla a apoštolov. Za dar Božieho slova. Veď sme azda počuli o dare Božej milosti, ktorý dostal pre nás svätý Pavol, že môžeme hovoriť o Božej láske nielen tým, ktorí ho poznajú, ale aj tým, ktorí ešte neveria. Chváľme Pána za pohanov, ktorí žijú okolo nás a ktorým my môžeme sprostredkovať Božiu lásku preukázaním úcty voči nim. Ďakujme za plán spásy, ktorý má pre nich pripravený. Chváľme Pána a ďakujme za príklad pokory a úcty sv. Pavla k nám všetkým.