Categories: Akcie

Sviečka za nenarodené deti 2019

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
Poznáte ju ako Sviečku za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz
niekoľko veľkých krokov: finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života:
napríklad projekt Zachráňme životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám, ktoré sa
rozhodli dieťa si nechať a neísť na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných
centier Femina v Leviciach, Prešove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy
a matky v ťažkej životnej situácii. Fórum života od roku 2018 sieťuje aj ďalšie
pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch Slovenska v projekte Medzigeneračná
solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Druhý krok je, že zapálením sviečky v čase
Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom ľudskom živote – aj tom
nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc
potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo
v minulom roku spontánny potrat. Pre všetky tieto ženy to bola a stále je náročná
situácia. Potrebujú, aby sme pri nich stáli, osobne i v modlitbe. Malá sviečka stojí
euro, veľká v skle 4 eurá. Sviečky sa budú predávať od 27. októbra.

Fórum života Vám ďakuje za podporu.