Categories: Akcie

75. výročie smrti MONS. ŠTEFANA MNOHEĽA

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na spomienkovú akadémiu,
ktorá sa bude konať 25.10.2019 o 18:45 hod (po sv. omši) vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novoti. V prednáškach sa dozvieme aj niektoré zaujímavosti z jeho života, ktoré doteraz neboli publikované. Pozvaný hosť Ján Dravecký nám odovzdá svoje poznatky v historickom kontexte doby a pani Mária Kondelová priblíži šľachetné zmýšľanie mons. Štefana Mnoheľa, ktoré sa však kvôli nepriaznivým okolnostiam nemohlo realizovať.
Program je obohatený aj o umelecké vstupy v réžií Mareka Jamricha a Milady Zavoďančíkovej.
Srdečne Vás pozývame