Život Cirkvi všetky

V kroji na odpustovú sv. omšu

Odpustová sv. omša sa bude konať 21. júla 2024 o 11:00 v kostole sv. Márie Magdalény v Mútnom. Touto cestou…

Letná rodinná púť s Rodinkovom

Rodinkovo pozýva na letnú púť rodín do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov so zasvätením sa Sv. rodine Nazaretskej. TERMÍNY:…

Primičná sv. omša dp. Mareka Mrekaja

Záznam zo sv. omše novokňaza Marek Mrekaja, nášho rodáka, si môžete pozrieť aj cez Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=a63gRklL2Y8

Primičná sv. omša dp. Dávida Holubjaka

Záznam zo sv. omše novokňaza Dávida Holubjaka, nášho rodáka, si môžete pozrieť aj cez Youtube. https://www.youtube.com/live/2J-2VXO_gAs

PÔST PRE UKRAJINU (Pápežská nadácia – Pomoc trpiacej Cirkvi)

Vážený duchovný otče, ešte koncom minulého roka, presnejšie 6. decembra 2023 sa moji kolegovia z nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi…

List rektora Katolíckej univerzity

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 28. januára 2024.

Týždeň Cirkvi pre mladých – 20. – 26. november 2023

Aj tento rok Rada pre mládež a univerzity pripravuje Týždeň Cirkvi pre mládež a to v dátume 20. - 26. november 2023,…

Ľudové misie | 8.-15. október | Mútne, Beňadovo

Od 8. do 15. októbra budú v našej farnosti prebiehať ľudové misie pod záštitou pátrov misionárov verbistov (SVD). Dávame do…

ONLINE – Diakonská vysviacka – 15. jún 2023, 15:00

Sledujte online diakonskú vysviacku našich farníkov - Dávida Holubjaka a Mareka Mrekaja. Sledovať ju môžte na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=wnttou2bWnQ

DEŇ RODINY V MÚTNOM (1. ročník)

Milí priatelia, farníci a rodáci! Obec Mútne - Komisia športu, kultúry a farnosť Mútne Vás srdečne pozývajú na podujatie: DEŇ RODINY…