Život Cirkvi všetky

2. pracovný list pre deti – eRko

Ponúkame pre deti pracovný list s témou Anjeli strážni. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

Pracovný list pre deti – eRko

Ponúkame pre deti pracovný list s témou Stvorení pre nebo. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF.

24 hodinový ruženec za Slovensko – sobota 13.3. od 18:00

V sobotu 13.3.2021 od 18.00 sa začne 24 hodinová modlitba sv. ruženca k Panne Márii, ktorá bude vysielaná naživo. https://www.youtube.com/watch?v=53U1Mp6oRDc

Zbierka KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom 2021

Vďaka vám sme od roku 2015 pomohli viac ako 60-tisíc kresťanom a utečencom cez projekty v hodnote 1,2 mil. €.…

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY III – 6. TÉMA – Verím v svätú Cirkev katolícku

Ponúkame vám ďalšiu časť diecéznej školy viery. Prednášku a prezentáciu spolu s predchádzajúcimi témami nájdete na podstránke Diecézna škola viery.

Podpora aktivít v diecéze pomocou 2% z dane alebo SMS

Blíži sa nám obdobie daňových priznaní a máme možnosť určiť, kde sa použijú 2% z našich daní. Do ponuky vám…

Vyhlásenie k sčítaniu obyvateľstva + List premiérovi a vláde

Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva "My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s…

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY III – 5. TÉMA – Verím v Ducha Svätého

Ponúkame vám ďalšiu časť diecéznej školy viery. Prednášku a prezentáciu spolu s predchádzajúcimi témami nájdete na podstránke Diecézna škola viery.

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13.február 2021

Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70.výročí monster procesu, ktoré…

Liturgia domácej cirkvi – 4. nedeľa + Deň s donom Boscom

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi" na 4. nedeľu v cezročnom období roku B (31.1.). Okrem toho dávame do pozornosti aj program…