Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Podpora aktivít v diecéze pomocou 2% z dane alebo SMS

Blíži sa nám obdobie daňových priznaní a máme možnosť určiť, kde sa použijú 2% z našich daní. Do ponuky vám dávame niekoľko možností, kam 2% môžete v našej diecéze venovať. Tiež máte možnosť podporiť Spišskú katolícku charitu pomocou SMS alebo poštovou poukážkou. 2% pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2% pre Nadáciu kňazského seminára biskupa […]

Read more
Categories: Život v cirkvi

Vyhlásenie k sčítaniu obyvateľstva + List premiérovi a vláde

Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťoupolitických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby […]

Read more
Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13.február 2021

Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70.výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13.februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu […]

Read more
Categories: Život v cirkvi

Vianočné spovedanie

Pozývame vás k predvianočnej sv. spovedi, nech môžeme očakávať narodenie Krista s čistým srdcom. Mútne Piatok 18.12. 10.00 – 12.00 (3 kňazi)14.00 – 16.00 (3 kňazi)18.30 – 20.00 (3 kňazi) Sobota 19.12. 10:00 – 12:00 (6 kňazov) Nedeľa 20.12. 17.00 – 19.00 (3 kňazi) Pondelok 21.12. 15.00 – 17.00 (3 kňazi) Utorok 22.12. 18.30 – […]

Read more
Page 2 of 5