Categories: Akcie

Farské oznamy – svätá spoveď a sväté omše

FARSKÉ OZNAMY

                    

1.) Spovedanie v tomto roku sa vo farnosti nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom.

Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí. Preto podľa diecéznych usmernení a v zmysle učenia Cirkvi (KKC 1452) vás žiaľ, nemôžeme pozvať na spoločnú sv. spoveď, ale chceme vás vrele povzbudiť k úkonu mimosviatostného odpustenia hriechov, tzn. že odpustenie hriechov v mimoriadnych situáciách môžeme získať aj mimo sviatostnej spovede.

Mimosviatostné odpustenie hriechov dosiahneme vtedy, ak zachováme nasledujúci postup:

1.) dôkladné spytovanie svedomia;

2.) modlitba ľútosti s úmyslom vzbudiť si dokonalú ľútosť (z lásky k Bohu);

3) predsavzatie viac nehrešiť

4.) úmysel pristúpiť k sviatostnej spovedi hneď ako to bude možné.

Podrobnejší postup nájdete tu: https://farnostmutne.sk/2020/04/05/ako-si-vzbudit-dokonalu-lutost/

Takýto postup je Bohu milý a zmieruje nás s ním skôr ako prijmeme sviatosť zmierenia. Prosíme vás a povzbudzujeme vás, vykonajte si tento úkon čo najskôr.

V takomto stave môžeme aj duchovne prijímať Eucharistiu keď sme účastní na sv. omši prostredníctvom masmédií. Získavame tú istú milosť a posilu ako keby sme prijímali Eucharistiu sviatostne. Upozorňujeme, že cez nedele a priázané sviatky treba pozerať alebo počúvať aspoň 1 sv. omšu z priamych prenosov – nie zo záznamu. A ako sa pri tom správať nájdete tu: https://farnostmutne.sk/2020/04/05/ako-sa-spravat-pri-svatych-omsiach-vysielanych-cez-media-a-duchovne-sv-prijimanie/

2.) Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, je potrebné, tak ako to bolo doteraz, dohodnúť si s kňazom telefonicky (0903 982 797 – farár , 0918 222 304 – kaplán) alebo cez farský mail (e-mail: mutne.fara@gmail.com ) termín a miesto. No spovedať sa bude možné len na otvorenom priestore, napr. v areáli kostola vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba vzdialení aspoň 2 m. Úzkostlivo musíme dbať na diskrétnosť a na to, aby nedošlo k porušeniu spovedného tajomstva.

3.) Návšteva chorých na prvý piatok tak ako sme zvyknutí, teraz nebude. Navštíviť chorých v ich domovoch je možné len v prípade nebezpečenstva smrti. Treba tu však dodržať prísne bezpečnostné opatrenia (rúško, dezinfekcia). Infikovaní pacienti v domácej liečbe sa nepovažujú za chorých v ohrození života.

4.) Milí bratia a sestry v Kristovi, drahí farníci, veľmi nás to mrzí a trápi, že vám nemôžeme poslúžiť tak, ako ste boli zvyknutí a ako by sme my sami chceli. Prosíme vás o prepáčenie, porozumenie a trpezlivosť. Dobrý Pán nám udelí svoj čas, kedy sa opäť zídeme pri oltári nášho chrámu a budeme sláviť obetu, ktorej Boh Otec má zaľúbenie a my spásu. Odprosujme Boha, čiňme pokánie lebo veľmi sme zhrešili.

Tieto pokyny platia dovtedy, pokiaľ nevyjde iné usmernenie pre všetkých nás.

Rozpis úmyslov svätých omší, ako aj iné oznamy, budeme postupne pridávať na farskú stránku https://farnostmutne.sk/.

Nielen v sekcii „farské oznamy“, ale aj v ostatných sekciách a v článkoch na hlavnej stránke.