Categories: Akcie

ONLINE sväté omše a pobožnosti – AKTUALIZOVANÉ

Milí farníci, tu na tomto odkaze nájdete prehľad svätých omší a rôznych pobožností – v televízii i streamované cez internet.
http://www.vyveska.sk/prehlad-svatych-omsi-online.html?fbclid=IwAR158XGh6eCHxJ6tEAjDH-qOnqVO3vmhbvNi2I3yO6sDTvbsXdbhIgjv4kg

Na veľkonočné trojdnie tu máte prehľadnú tabuľku:

online-rozpis-velkanoc2020

Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože, z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a našich tiel, zhliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej dobe zmätku a strachu v mnohých regiónoch Európy a sveta obracajú k Tebe a hľadajú silu, spásu a úľavu, zachráň nás pred chorobou a strachom, uzdrav našich chorých, uteš ich rodiny, daj múdrosť našim vládcom, energiu a vnútornú odmenu našim lekárom, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom, večný život mŕtvym.
Neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky, ale zbav nás od všetkého zla.Prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.Mária, Matka zdravia a nádeje, oroduj za nás!