Categories: Akcie

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom.Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili umelý potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechcenýmspontánnym potratom. Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom. Najbližší termín duch. cv. pre tých, ktorých sa týka umelý potrat je 31.1. – 2.2. 2020.

Termíny exercícií:

Po umelom potrate: 1) 31.1.-2.2. 2020 2) 29.-31. máj 2020

Po spontánnom potrate: 1) 20.-22. marec