Categories: Akcie

Diecézna škola viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach.
V tomto školskom roku chceme formáciu zamerať na prikázania. Téme sme
dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých.
Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie.
Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

  • Mons. Štefan Sečka