Categories: Diecéza

Istanbulský dohovor tlačia cez EÚ!

Milí priatelia, Podpíšte petíciu!

Vyhodili sme  gender ideológiu dverami a lezie nám oknom cez EÚ!  Zástancovia gender ideológie chcú aby EÚ prijala Istanbulský dohovor v širšom rozsahu. Oporu majú v Európskom parlamente, ktorý najnovšie požiadal o stanovisko Súdneho dvora EÚ. Všetky členské štáty EÚ (vrátane Slovenska) však môžu zaslať súdu námietky. Podá ich Slovensko alebo bude mlčať? Záleží aj na nás.

Ženy musíme chrániť pred násilím a práve kvôli ochrane žien odmietame spochybňovať, kto ženou či mužom je. A už vôbec odmietame, aby v školách učitelia zneisťovali naše deti o ich rode. Stačí nám vidieť ako v Británii či iných krajinách rapídne narástli poruchy pohlavnej identity u detí. A tieto zmätené deti potom ešte aj chirurgicky mrzačia. A ak rodič nesúhlasí s takýmto mrzačením? Stalo sa aj to, že mu štát odoberie dieťa a rodičovské práva.

Aliancia za rodinu (spoločne s Vami, ak sa pridáte k petícii) žiada ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby ministerstvo  spravodlivosti zaslalo Súdnemu dvoru  EÚ písomné stanovisko, v ktorom:

 bude súd informovať o rozhodnutí, ktorým NR SR odmietla ratifikovať Istanbulský dohovor,

– odmietne širšie pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a postaví sa za suverenitu členských štátov pri Istanbulskom dohovore v čo najširšom rozsahu,

– bude namietať rozpor s Ústavou SR a využije aj argumenty obsiahnuté v rozhodnutí bulharského ústavného súdu o Istanbulskom dohovore a podobnosť slovenskej a bulharskej ústavnej úpravy ohľadom manželstva a právneho štátu.

Neoznámiť postoj Slovenska súdu a ostať ticho by bol  nedemokratický podvod na občanoch a na Národnej rade SR.

S úctou

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda