Categories: Akcie

Katechetická konferencia

Katechetická konferencia – Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. – 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo a Mons. Štefa Sečka, spišský biskup bude výmena skúseností a poznatkov, prezentácia výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova a otvorená diskusia z oblasti vyučovania náboženstva a farskej katechézy v praxi. Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa 
do 20.09.2019 cez prihlasovací formulár TUZáujemcovia tak následne dostanú email s podrobným programom a pokynmi k úhrade konferenčného poplatku. 
Viac informácii bude priebežne dopĺňaných na stránke  Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. v Levoči.