Categories: Život v cirkvi

Slovensko, pomôž skoncovať s prenasledovaním pre vieru

Slovensko má jedinečnú šancu pridať sa k mnohým vyspelým štátom sveta, ktoré sa prihlásili k ochrane prenasledovaných pre vieru.

Už tento týždeň budú poslanci Národnej rady SR hlasovať o Uznesení, ktoré odporúča vláde zvýšiť medzirezortné úsilie v tejto oblasti.

Pridajte sa k listu Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré vyzýva poslancov k hlasovaniu v prospech prijatia Uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru: http://www.citizengo.org/sk/pc/171643-slovensko-pomoz-skoncovat-s-prenasledonanim-pre-vieru

Genocída kresťanov v Iraku, útok na Srí Lanke, ktorý si vyžiadal viac ako 300 mŕtvych a stovky zranených, a mnohé ďalšie príklady krutosti voči kresťanom a ďalším náboženským skupinám (napr. marcový útok na mešitu na Novom Zélande) zatriasli svedomím medzinárodného spoločenstva.

Mnohé krajiny vo svete sa prihlásili k pomoci prenasledovaným pre vieru. OSN vyhlásilo 22. august za Medzinárodný deň obetí prenasledovania pre vieru. A veríme, že Slovensko tiež využije svoju šancu a pripojí sa k tomuto celosvetovému úsiliu. 

Povzbuďte, prosím, spolu s nami na našich poslancov, aby prijali Uznesenie na pomoc prenasledovaným pre vieru, podpisom tejto petície: http://www.citizengo.org/sk/pc/171643-slovensko-pomoz-skoncovat-s-prenasledonanim-pre-vieru

Uznesenie už bolo prijaté na ľudskoprávnom a zahraničnom výbore NR SR, preto v ďalšom kroku vyzýva Fórum kresťanských inštitúcií k podpore aj poslancov Národnej Rady: 

“Vyslovujeme svoju podporu návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete…

Ako konštatujú mnohé renomované ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, za posledné desaťročie výrazne stúpa počet prenasledovaných pre svoje presvedčenie, či už ide o veriacich alebo neveriacich. Najohrozenejšou náboženskou skupinou sú práve kresťania: takmer 80 percent prípadov porušovania slobody náboženstva alebo viery sa týka práve kresťanských komunít…

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Dejiny Slovenska v 20. storočí nesú temné a bolestné momenty potlačovania náboženských slobôd. Dejiny Slovenska sú však aj dejinami víťazných momentov v zápase o náboženskú slobodu: takým momentom bola aj Sviečková manifestácia z 25. marca 1988. Odvolávajúc sa na odkaz bratislavského Veľkého piatku Vás vyzývame, aby ste podporili toto uznesenie. Veríme, že Slovenská republika má dnes osobitnú morálnu povinnosť razantnejšie sa postaviť na stranu tých, ktorí dnes musia pre svoje presvedčenie trpieť…”

Celé znenie listu, ktorý môžete podporiť svojim podpisom, spolu so zdrojmi, nájdete tu: http://www.citizengo.org/sk/pc/171643-slovensko-pomoz-skoncovat-s-prenasledonanim-pre-vieru

Otázka náboženskej slobody je pre veriacich v mnohých kútoch sveta otázkou života a smrti, či dôvodom k úteku za hranice. Rešpektovanie slobody viery je dôležitým nástrojom pri budovaní pokoja a mieru vo svete. Veríme, že Slovensko sa pridá na stranu trpiacich pre vieru a prispeje k tomu, aby každý vo svete mohol bez strachu vyznávať svoju vieru.