Categories: Akcie

Duchovná obnova

S pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom (pri Pezinku) 29. 12. 2018

Téma:
Kedy zostupuje do manželstva a rodiny Božie požehnanie a najčastejšie prekážky, ktoré ho blokujú


Témy prednášok:

  • Čo je mystika podľa náuky Katolíckej cirkvi
  • Čo nám hovorí Pán o požehnaní cez Sväté písmo, skrze Učiteľský úrad Katolíckej cirkvi a skúsenosti svätých
  • Aké sú najčastejšie príčiny blokujúce Božie požehnanie
  • Aké sú bloky a zviazanosti na duchovnej úrovni spôsobujúce spomalenosť a nevnímanie
  • Ako sa manželstvá najčastejšie otvoria vplyvu duchovného zla
  • Najbežnejšie situácie a spôsoby, ktoré vedú k vyhoreniu
  • Najnebezpečnejšie, najrafinovanejšie a najnepozorovanejšie spôsoby rozvratu manželstiev a rodín
  • Ako ich duchovne rozlíšiť a ako sa pred nimi chrániť
  • Čo KONKRÉTNE treba naozaj robiť, aby boli manželstvo a rodina Bohom hojne požehnávané