Categories: Život v cirkvi

Nudíte sa na sv. omši? Inšpirujte sa svätcami ako to zmeniť

„Pre svet by skôr bolo ľahšie prežiť bez slnka, než bez svätej omše“ – napísal svätý Páter Pio z Pietrelciny.

Máte niekedy nudné sväté omše? Nebojte sa, neposudzujem Vás. Keď som po nejakej dobe začala znovu chodiť na svätú omšu, bola som strašne unudená. Ale Eucharistická prítomnosť Ježiša ma stále viac a viac priťahovala a po chvíli som úprimne milovala svätú omšu. Uvedomila som si, že toto je moja najdôležitejšia modlitba počas dňa.

Ako to raz opísal, bl. Jakub Alberione, Omša je „korunou modlitby“ a žiadne kroky, ktoré robíme, aby sme sa priblížili k Bohu sa nedajú porovnávať s účasťou na nej.

Možno tiež potrebujete posilniť svoju motiváciu zúčastniť sa Eucharistie? Svätí nám pomáhajú aj v tejto veci, pretože oni  sa na omšiach nenudili. Tu je ich päť tipov:

1. Svätí vedeli, že sa zúčastnia svätej omše s anjelmi

Neexistuje žiadna svätá omša s nízkou účasťou. Keď sa podieľate na Eucharistii hoci iba s niekoľkými ďalšími veriacimi, nezabudnite, že medzi vami sú anjeli!

Svätý Gregor Veľký povedal, že „nebesia sa otvárajú a množstvá anjelov zostupujú, aby sa podieľali na svätej obete.“ Svätý Augustín jedným dychom dodáva, že „anjeli obklopujú kňaza, ktorý slúži obetu a posluhujú mu.“

2. Svätí verili, že Eucharistia je podstatou ich života

Keď sa zúčastníte nasledujúcej svätej omše, požiadajte Boha, aby Vám ukázal, ako veľmi Vaša duša chce a potrebuje milosť Eucharistie. Svätí mali tú istú túžbu.

„Pre svet by skôr bolo ľahšie prežiť bez slnka, než bez svätej omše“ napísal svätý Pio z Pietrelciny. Matka Tereza hovorí, že Eucharistia je duchovné jedlo, ktoré jej dáva posilu v každodennej únave. „Bez tohto jedla by som ani jeden deň ba ani hodinu neprežila,“ priznala sa.

3. Svätí chceli uctievať Boha

Keďže milujete Boha a odpovedáte na jeho lásku k Vám, účasť na Svätej omši je najvyšším možným vyjadrením tejto lásky.

„Jedna svätá omša ťa oddá a priblíži Pánovi viac, ako všetko pokánie svätých, úsilie apoštolov, utrpenie mučeníkov a dokonca aj horiaca láska Najsvätejšej Matky“, sv. Alfonz Liguori.

Svätý Ján Mária Vianney dosvedčuje, „Všetky dobré skutky, ktoré by ste zhromaždili sa nevyrovnajú jednej svätej omši, pretože to sú ľudské diela a svätá omša je Božou prácou.“

4. Svätí našli radosť v svätej omši

Boh je jediným zdrojom skutočného šťastia. Svätí to vedeli a zúčastňovali sa Eucharistie, aby našli skutočnú radosť.

„Pred tridsiatimi piatimi rokmi mi do mojej viery prinieslo radosť narodenie môjho dieťaťa. Táto radosť sa neustále obnovuje, keď prijímam telo nášho Pána denne počas Eucharistie, „priznala sa Dorothy Day.

5. Svätí si boli vedomí nadčasovosti svätej omše

Svätá omša je mystériom veľkonočného tajomstva Ježiša Krista. Znamená to, že si iba nepripomíname Jeho smrť a zmŕtvychvstanie, ale že ich znovu prežívame , vstupujeme do tohto nadčasového okamihu.

Bl. Jakub Alberione vypovedal: „Ježiš je Baránok, ktorý bol zabitý, ale ktorý žije naveky a obnovuje svoje  muky v nepretržitej oslave svätých omší po celom svete v každom okamihu.“ 

Vedel o tom aj sv. Ján Pavol II., ktorý pripomína, že „Svätá omša prináša obetu kríža.“

Mohla by som nájsť viac dôvodov pre účasť na svätej omši, mohli by sme zvážiť myšlienky ďalších svätých. Chcela by som však skončiť pripomenutím poslednej motivačnej citácie slovami sv. Leonarda z Porto Maurizio (ktorý ich vyslovil s netrpezlivým úškrnom na tvári):

„Ó, Vy nerozumní, čo to robíte? Prečo sa neponáhľate do kostolov, aby ste vypočuli toľko svätých omší, koľko sa Vám dá?“

Zdroj: s. Theresa, Aleteia.pl, Obrázok: Modlitba.sk