Categories: Mládežnícky zbor

Púť do Zabawy

V dňoch 17. – 19. 3. 2017 sa konala púť mladých do Zabawy v Poľsku, ktorú organizovala Komisia pre mládež v Spišskej diecéze a Oravské centrum mládeže. Aj naša mládež sa zúčastnila tejto púte. Spolu s pánom kaplánom išlo z farnosti z Mútneho a Beňadova 43 pútnikov.

Odchádzali v piatok o 16:15 hod. a o 21. hod. ich už privítali a ubytovali poľské rodiny, kde počas Svetových dní mládeže boli ubytovaní slovenskí pútnici. Z nášho autobusu boli mladí ubytovaní v dedine Wielka Wieś. Poliaci znovu preukázali svoju štedrosť a pohostinnosť počas celého víkendu. Sobotu prežili spolu všetci pútnici zo Spišskej diecézy.
Bolo ich 130. O 11-tej im duch. otec Marek Uličný predstavil život bl. Karolíny. O 12-tej mali sv. omšu v sanktuáriu bl. Karolíny v Zabawe, ktorej hl. celebrantom bol náš pán kaplán. V kázni sa prihovoril a povzbudil k nasledovaniu príkladu a hodnôt bl. Karolíny duch. otec
Ľuboš Laškoty. Po sv.omši si uctili relikvie tejto 16. ročnej hrdinky, ktoré sú uložené pod oltárom. Mladí si vyprosovali čisté vzťahy, budúcich manželov a manželky na jej príhovor. Potom si mnohí zakúpili prsteň čistoty, ktorý si posvätili priložením k jej relikviám.

Pri oltári

Púť

Urobili tak predsavzatie, žiť čisté vzťahy. O 15-tej hodine sa pripojili k Poliakom, ktorí pravidelne 18-teho v mesiaci (18. 11. bola zabitá pri obrane čistoty) od jej rodného domu vo Val Rude konajú pobožnosť krížovej cesty do lesa, kde bola zabitá. Pobožnosť trvala okolo dvoch hodín. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu sa jej zúčastnilo spolu 1500 pútnikov. Všetci z
nej odchádzali veľmi povzbudení. Naši pútnici zo všetkých troch autobusov potom ešte prežili spoločný večer. Po rannej sv.omši v nedeľu a rozlúčke hostiteľmi sa odobrali na cestu domov. Povzbudení príkladom bl. Karolíny, prosia ju o  pomoc, nasledovať jej hrdinský život a svedectvo. Blahoslavená Karolína, oroduj za nás! Video z púte: klikni sem  a relácia v Tv Lux tu.