Farnosť Mútne

Rozpis na modlitbu posvätného ruženca PDF Tlač Email
Nedeľa, 07 Október 2018 08:13

Rozpis

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti k modlitbe posvätného ruženca na októbrovú

pobožnosť. Ruženec sa začne pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme o účasť na modlitbe podľa nasledujúceho rozpisu:

DÁTUM

DEŇ

ČAS sv. OMŠE

SPOLOČENSTVÁ, KTORÉ SA PREDMODLIEVAJÚ RUŽENEC

08.10. 2018

pondelok

18:00

Ružencové spoločenstvo sv. Brigity Švédskej

09.10. 2018

utorok

06:45

Ružencové spoločenstvo sv. Antona Paduánskeho

10.10. 2018

streda

18:00

Deti

11.10. 2018

štvrtok

06:45

Ružencové spoločenstvo sv. Cyrila a Metóda

12.10. 2018

piatok

15:00

Ružencové spoločenstvo sv. Štefana, diakona

18:30

Ružencové spoločenstvo sv. Jozefa ženícha

13.10. 2018

sobota

07:45

Ružencové spoločenstvo Panny Márie Guadalupskej

14.10. 2018

nedeľa

07:00

Ružencové spol. sv. Andreja Svorada a Benedikta

09:00

Ružencové spoločenstvo sv. Matky Terezy

11:00

Ružencové spoločenstvo sv. Floriána

15.10. 2018

pondelok

18:00

Ružencové spoločenstvo sv.Terézie z Avily

16.10. 2018

utorok

06:45

Ružencové spoločenstvo sv. Marty

17.10. 2018

streda

18:00

Deti

18.10. 2018

štvrtok

06:45

Ružencové spoločenstvo sv. Michala

19.10. 2018

piatok

15:00

Ružencové spoločenstvo sv. Kataríny Labouré

18:30

Miništranti

20.10. 2018

sobota

07:45

Ružencové spoločenstvo sv. Agnesy Rímskej

21.10. 2018

nedeľa

07:00

Ružencové spoločenstvo sv. Gorazda

09:00

Ružencové spoločenstvo sv. Anny

11:00

Erko

22.10. 2018

pondelok

18:00

Ružencové spoločenstvo sv. Jána Pavla II

23.10. 2018

utorok

13:00

Dôchodcovia

24.10. 2018

streda

18:00

Deti

25.10. 2018

štvrtok

06:45

Ružencové spoločenstvo sv. Alžbety Uhorskej

26.10. 2018

piatok

15:00

Spoločenstvo Matiek

18:30

Shalom

27.10. 2018

sobota

07:45

Ružencové spoločenstvo sv. Rity

28.10. 2018

nedeľa

07:00

Ružencové spoločenstvo sv. Márie Magdalény

09:00

Skauti

11:00

Lektori

29.10. 2018

pondelok

17:00

Spoločenstvo Márie Magdalény

30.10. 2018

utorok

07:45

Ružencové spoločenstvo sv. Júdu Tadeáša

31.10. 2018

streda

17:00

Deti