Categories: Akcie, Kostol

Vianoce so svätými – duchovná obnova

Naši bohoslovci si pre vás pripravili menšiu duchovnú obnovu s názvom Vianoce so svätými.
V pondelok, utorok a stredu po sv. omši budú mať krátku prednášku, po nej diskusia a na záver adorácia
a eucharistické požehnanie.