Categories: Akcie, Diecéza

Hlasovacia súťaž Nadácie VÚB – Poklady Slovenska

Podporme farnosť Okoličné či farnosť Stará Ľubovňa, ktoré sa uchádzajú v rámci Hlasovacej súťaže Nadácie VÚB – Poklady Slovenska o grant do výšky
30 000 Eur na reštaurovanie sakrálnych pamiatok.

Hlasovanie