Categories: Modlitba

Brožúrka “Vystúpme na Pánov vrch” a “Pôstny kalendár”

Dnešnou popolcovou stredou nám začalo pôstne obdobie. Ponúkame vám brožúrku Vystúpme na Pánov vrch. Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku.

Okrem toho si môžete pozrieť Pôstny kalendár, ktorý nám môže poslúžiť ako inšpirácia k obete počas pôstu.