Categories: Miništranti, Život v cirkvi

Miništransky tábor – Zuberec 2019

V dňoch od 23. do 26. júla sa naši spolu s beňadovskými miništrantmi zúčastnili miništrantského tábora v Zuberci, v malebnom prostredí Západných Tatier. Hlavnou témou celého tábora boli “INDIÁNI“. Každý deň bol niečím špecifický, tým že jednotlivé dni boli rozdelené na určité témy, ktorých cieľom bolo poukázať na život, divokosť a odvahu Indiánskych kmeňov. Popri liturgickom programe, v ktorom bola každodenná svätá omša, adorácia a prednášky, mali miništranti čas aj na spoločne hry, šport a zábavu.

V úvodný deň  na nás čakalo vrelé uvítanie a bohatý program plný zábavy a rôznych aktivít. V nasledujúci deň nám počasie prialo, a tak sme si mohli naplno užívať vodné hry, ktorými bola napríklad balónová vojna a iné.

Vo štvrtok sme vyrazili na túru do národnej prírodnej rezervácie Roháčske plesá, ktorá je najcennejšou časťou Západných Tatier a taktiež sme navštívili viac ako 20 metrov vysoký Roháčsky vodopád.Po náročnej túre, sme sa poobede  vrátili do Zuberca a odtiaľ sme vyrazili na kúpalisko do Aquaparku Oravice, kde sme sa mohli vyšantiť a zregenerovať sily po náročnej túre. V posledný deň nášho odchodu,  nás okrem aktivít čakalo vyhodnotenie a návšteva centra obce Zuberec.

Počasie sme mali priam vynikajúce, a tak sme si mohli celý tábor užiť naplno aj vďaka sponzorom, ktorí nás podporili. Týmto spôsobom sa  chceme poďakovať za finančnú pomoc sponzorom a to: OÚ Mútne, OÚ Beňadovo, firmám JOKA – Kapičák, PAĽA – ZUMAPA, PROFIKOLOR – Jakubjak, BOLEK – EKORAY, Peter Motýľ:  Pm-Stahl, ďalej za materiálnu pomoc: hračkárstvu Klinček, lekáreni Mútne, Agro družstvo Novoť, K.L.I.B.O.S, pánovi Márianovi Kasanovi a slečne Lenke Majdovej za perfektné ušitie indiánskych oblekov.  

A nakoniec veľké poďakovanie patrí nášmu pánovi kaplánovi Jankovi a animátorom, ktorí sa postarali o organizáciu a priebeh celého tábora.