Categories: Akcie

Farská púť po Morave

1.deň: Odchod o 6:30 hod. od kostola jazdou s krátkymi zastávkami do pútnického miesta
Svatý Hostýn, prehliadka Baziliky Nanebovzatia Panny Márie. Odchod do Olomouca, tam
navštívime nášho bohoslovca Martina Rypáka a prezrieme si kňazský seminár. Ďalej bude
nasledovať návšteva Katedrály svätého Václava, kde sú uložené ostatky svätého Jána
Sarkandra, ktorý je patrónom spovedníkov a spovedného tajomstva (svätorečený v r.1995).
Nasledovať bude prehliadka historického centra, Olomouckého orloja, Terezskej brány,….
Ubytovanie a nocľah.
2.deň: Svätá omša, odchod na Svatý Kopeček u Olomouce a prehliadka Baziliky
Navštívenia Panny Márie. Prejazd na vrch Cvilín a prehliadka pútnického miesta – kostola
Sedembolestnej Panny Márie. Prejazd do Ostravy, kde navštívime Baziliku Božského
Spasiteľa, následne sa presunieme do „Sveta vedy a techniky“ a „Lander parku“ (banské
múzeum a baňa). Návrat domov.
Prihlasovanie v sakristii kostola.
Cena: dospelý – 55 €, študenti a deti 45 €
V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie, vstupenky a poistenie.