Categories: Akcie

Rozpis krížových ciest

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti Mútne k modlitbe krížovej cesty počas tohtoročného pôstneho  obdobia. Prosíme o účasť na modlitbe tejto pobožnosti podľa rozpisu v tabuľke. Pán Boh zaplať.