Categories: Akcie, Modlitby matiek

Stretnutie vo Svite

+! Milé mamičky a priatelia MM!

Pozdravujeme Vás v tomto novom roku z BA. 

S radosťou vám posielame List MM 1 2019, ktorý je už prípravou na tohoročné veľké stretnutie MM vo Svite, ktoré sa bude konať 15. až 17. marca 2019. 

Tí, ktorí potrebujete aj ubytovanie, musíte sa prihlásiť  najneskôr do 13. februára 2019, kvôli rezerváciám v ubytovniach. Tie musia byť záväzne potvrdené mesiac pred stretnutím. 

Tí z vás, ktorí prídete len na sobotu, musíte sa prihlásiť najneskôr do 20. februára 2019, kvôli príprave materiálov na toto stretnutie.

Pri uhrádzaní poplatku nezabudnite na Variabilný symbol.

Prvý krát sa budeme prihlasovať elektronicky. Podrobnosti sú napísané v Liste MM 1 2019, ktorý prikladáme. Prosíme, pozorne si prečítajte návod na prihlásenie. Tie, ktoré ste zdatnejšie v práci s počítačmi, pomôžte tým menej zdatným. 

Keď pôjdete krok po kroku, je to veľmi jednoduché. 

Ak by to bol aj tak problém, poprosme našich manželov, deti, prípadne vnúčatá, pre nich to problém určite nebude.

Tešíme sa na stretnutie vo Svite.

Prajeme vám požehnaný fašiangový čas,

za MM s láskou mama Jana Pajanová