Categories: Mládežnícky zbor

Shalom – ako to všetko začalo

„Kto spieva, dvakrát sa modlí!“ (sv. Augustín)

Ako to všetko začalo…

Mládežnícky spevokol v Mútnom vznikol v septembri v roku 2005 na podnet vtedajšieho kňaza pôsobiaceho vo farnosti vdp. Michala Pitoniaka. Jeho myšlienku mu pomohla zrealizovať Katka Čierniková (rod. Kapičáková), ktorá sa stala prvou vedúcou zboru. Na prvé stretnutie resp. nábor prišlo okolo 40 dievčat- speváčok  vo veku od 13 rokov a len veľmi málo hudobníkov. Postupne však odchádzali za školskými alebo rodinnými povinnosťami, ale každoročne pribúdali noví.

Po troch rokoch rolu vedúcej prevzala Mária Kvaková (rod. Vaterková). S novou vedúcou pribudli noví hudobníci, nové hudobné nástroje, nové hlasy a piesne. Učili sme sa techniky spievania, vytrénovali sme si hlasy častými skúškami. Prešli sme si tiež nervozitou a napätím, ktoré však vždy vystriedala radosť a naplnenie z nášho povolania. V tomto období dostal spevokol svoje meno. Stalo sa tak na podnet organizátorov Stretnutia mládežníckych zborov Námestovského dekanátu, ktorý v roku 2008 stanovili podmienku, že každý zbor, ktorý sa stretnutia zúčastní, musí mať svoje meno. Netrvalo dlho a vtedajší klavirista Marcel Rypák prišiel s niekoľkými návrhmi, z ktorých bol jednohlasne odsúhlasený názov Shalom. Toto slovo označuje hebrejský pozdrav, ktorý v preklade znamená „Pokoj s tebou“ a mútňanský spevokol funguje pod týmto názvom dodnes.

Keďže Majka, ako ju všetci zboristi volali, musela odísť za rodinnými povinnosťami rovnako, ako jej predchodkyňa, v poradí treťou vedúcou sa stala Jana Jozefiaková. Nová vedúca prebrala štafetu začiatkom roka 2011.

Príchodom p. kaplána Romana Sanigu do farnosti nastala pre spevokol veľká zmena a to, že sv. omše za účasti mladých dostali pravidelný harmonogram. Približne od roku 2015 sa sv. omše za účasti mladých konajú každý piatok, okrem prvého piatka v mesiaci, obdobia veľkých prázdnin a Adventu. Dovtedy spevokol spieval na sv. omšiach len raz mesačne, najčastejšie v nedeľu a počas veľkých sviatkov, akými sú Vianoce, Veľká noc či Odpustová slávnosť. V zmysle zachovania kontinuity speváckych a hudobníckych radov zboru, spevokol každoročne na jeseň vyhlasuje nábor nových členov. Príchod nového člena  do zboru však nie je podmienený iba týmto obdobím, ale najmä osobnou túžbou slúžiť využitím svojho talentu.