Categories: Mládežnícky zbor

Spevom oslavuj Boha

Kto spieva, dvakrát sa modli!

Sme mládežnícky zbor vo farnosti sv. Márie Magdalény v Mútnom. Radi spievame, hráme a stretávame sana slávu nášho Boha. Nakoľko sme dochádzajúci študenti do rôznych miest, stretávame sa niekedy vo väčšom inokedy v menšom počte, ale vždy s dobrounáladou. Príď medzi nás a vezmi aj svojich priateľov!

Spev ako taký je vyjadrením človeka. Hudba, nástroje a ľudský hlas, keď sa dajú dokopy, dokážu veľké a krásne veci.

Nadchýňa nás, keď sme niekde na koncerte, počúvame vydarenú pieseň a máme mnoho iných zážitkov. My vieme, že oslavovať môžme všeličo a všelikoho. Nesmieme ale zabudnúť na tohu, ktorí nás poznánajlepšie. Na Boha. Preto mu prinášame mnohé naše dary, aby sme Ho oslavovali. Slovami vieme veľa vyjadriť, ale hudbou dokážeme ešte viac. Preto sme tu a chválime Pána.