NEW – MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – SHALOM

Spevom oslavuj Boha

Kto spieva, dvakrát sa modli! Sme mládežnícky zbor vo farnosti sv. Márie Magdalény v Mútnom. Radi spievame, hráme a stretávame…

[post_grid id=“6327″]