Diecézna škola viery III

Aktuálna situácia nám nedovoľuje fyzicky sa zúčastňovať diecéznej školy viery. Budeme vám preto na tejto stránke priebežne pridávať prednášky a iné dokumenty k nim. Povzbudzujeme vás k samoštúdiu týchto materiálov. Cieľom je prehĺbenie našej viery v Boha, aby sme raz mohli zakúšať nebeské kráľovstvo.


2. TÉMA – Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme

Tému spracoval: ThLic. František Fudaly, PhD.

Materiály k téme: