Všetky články

List rektora Katolíckej univerzity

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 28. januára 2024.

Januárové trojdnie modlitieb matiek

Milé mamičky, na začiatku nového roku 2024 Vám posielame srdečný pozdrav a vyprosujeme Vám i nám milosť, aby sme sa dokázali tešiť…

Liturgia domácej cirkvi na Advent a Vianoce

V rámci putovania "Ježišovou cestou do Emauz" (čo je pozvanie pre nás všetkých, teda celé diecézne spoločenstvo, zvlášť pre rodiny) počas blížiaceho…

Duchovná obnova pre mladých mužov s verbistami

Misionári verbisti pozývajú mladých mužov na víkendovku spojenú s duchovnou obnovou a komunitným programom od 8. do 10.12. 2023.

Celodiecézna adorácia – 2.12.2023 o 17:00 hod.

"Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude…

Týždeň Cirkvi pre mladých – 20. – 26. november 2023

Aj tento rok Rada pre mládež a univerzity pripravuje Týždeň Cirkvi pre mládež a to v dátume 20. - 26. november 2023,…

Kurzy prípravy na manželstvo 2024

Dávame vám do pozornosti termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2024. Spolu ich je v našej diecéze 30.…

Originálne manželské rekolekcie

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) organizuje v dňoch 24. - 26. novembra 2023 v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Originálne…

Dekanátne stretnutia mládeže Spišskej diecézy

Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže.  V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo…

Víkendovka pre bezdetných manželov

Úrad pre apoštolát ochrany života v Košiciach a Plodar, o. z. každoročne bezdetným párom ponúkajú víkendovku. Program pozostáva z tematických príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky…