Všetky články

Zbierka KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom 2021

Vďaka vám sme od roku 2015 pomohli viac ako 60-tisíc kresťanom a utečencom cez projekty v hodnote 1,2 mil. €.…

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY III – 6. TÉMA – Verím v svätú Cirkev katolícku

Ponúkame vám ďalšiu časť diecéznej školy viery. Prednášku a prezentáciu spolu s predchádzajúcimi témami nájdete na podstránke Diecézna škola viery.

Podpora aktivít v diecéze pomocou 2% z dane alebo SMS

Blíži sa nám obdobie daňových priznaní a máme možnosť určiť, kde sa použijú 2% z našich daní. Do ponuky vám…

Liturgia domácej cirkvi – 3. pôstna nedeľa, obdobie roku B (7.3.)

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi" na 3. pôstnu nedeľu v roku B (7.3.), ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer. Môžete si ju…

Liturgia domácej cirkvi – 2. pôstna nedeľa, obdobie roku B (28.2.)

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi" na 2. pôstnu nedeľu v roku B (28.2.), ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer. Môžete si ju…

Vyhlásenie k sčítaniu obyvateľstva + List premiérovi a vláde

Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva "My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s…

Liturgia domácej cirkvi – 1. pôstna nedeľa + posolstvo biskupov

Ponúkame "Liturgiu domácej cirkvi" na 1. pôstnu nedeľu v roku B (21.2.). Môžete si ju aj stiahnuť vo formáte PDF.…

Brožúrka “Vystúpme na Pánov vrch” a “Pôstny kalendár”

Dnešnou popolcovou stredou nám začalo pôstne obdobie. Ponúkame vám brožúrku Vystúpme na Pánov vrch. Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7.…

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY III – 5. TÉMA – Verím v Ducha Svätého

Ponúkame vám ďalšiu časť diecéznej školy viery. Prednášku a prezentáciu spolu s predchádzajúcimi témami nájdete na podstránke Diecézna škola viery.